Báo cáo sơ bộ về nhiễm hantavirus tại một vài vùng ở miền Nam, 1995
Tóm tắt
Năm 1995, 78 mẫu huyết thanh (HT) của các bệnh nhân sốt xuất huyết đã âm tính với kháng nguyên dengue, 92 HT của người bình thường khỏe mạnh ở một vài tỉnh và 58 HT chuột Rattus norvegicus, Rattus rattus, Rattus exulans được xét nghiệm để tìm kháng thể kháng Hantavirus bằng phản ứng IgG-capture ELISA. Kết quả: 78 HT bệnh nhân sốt xuất huyết đã phát hiện hiện 21 trường hợp (26,9%) HT dương tính với các kháng nguyên Hantavirus, 28 trường hợp (35,9%) dương tính với kháng nguyên virut Hantaan. Lứa tuổi có tỷ lệ nhiễm cao là 16-35 tuổi. Tất cả các HT người bình thường khỏe mạnh và các HT chuột đều âm tính với các kháng nguyên Hantavirus.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn