Công tác chăm sóc, điều trị tại các câu lạc bộ người có HIV tại huyện Kiến Xương ,Đông Hưng tỉnh Thái Bình,năm 2008
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn