Nghiên cứu vai trò của natri alginat và sữa gầy trong quá trình tạo nguyên liệu probiotic đông khô chứa Lactobacillus acidophilus
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn