Đặc điểm thực vật và một số tác dụng sinh học in vitro của một loài Trà hoa vàng thu hái tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn