Đặc điểm hình thái và đa dạng di truyền của Dây hoàng liên (Arcangelisia flava (L.) Merr.) ở một vài tình miền Nam Việt Nam
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn