Các triterpenoid phân lập từ phân đoạn n-hexan quả Ngũ vị tử nam ( Schisandra sphenanthera Rehder.E.H wilson in sargent)
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn