Khảo sát tác dụng tăng lực và tác dụng của cao xương cá sấu hoa cà trên mô hình tăng acid uric máu thực nghiệm
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn