Tổng hợp và khảo sát hoạt tính một số dẫn xuất cloro và acetat của salicylanilid trên một vài chủng nấm mốc thường gặp trong không khí
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn