Nghiên cứu bán tổng hợp acid (+)-(S)-(-o-clorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H) acetic từ clopidogrel
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn