Ảnh hưởng cấy testosteron propionate (t.p) vào hệ viền đối với hình thái và chức năng sản sinh tinh trùng của tinh hoàn chuột cống trắng
Tóm tắt
Nghiên cứu 119 chuột cống trắng đực đã trưởng thành sinh dục. Kết quả: liều Testosteron 10µg cho 100g trọng lượng cơ thể chuột, cấy trực tiếp vào nhân giữa hạnh nhân, hải mã, vùng vách gây teo tinh hoàn và làm ngừng chức năng sản sinh tinh trùng. Nhân giữa hạnh nhân, vùng hải mã, vùng vách là nơi tác dụng điều hòa của Testosteron trên hệ viền ngoài vùng dưới đồi. Cắt đường liên lạc thần kinh trên giữa các vùng hạnh nhân, vùng hải mã, vùng vách của hệ viền với vùng dưới đồi đã ngăn cản tác dụng điều hòa ngược Testosteron tại hệ viền. Duy trì một nồng độ Testosteron trong máu chuột bằng tiêm dưới da bụng chuột liều 1mg/1kg thể trọng có tác dụng ngăn cản tác dụng điều hòa ngược của Testosteron được các vùng hạnh nhân, vùng hải mã, vùng vách.
 

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn