So sánh độ nhạy và độ đặc hiêu giữa 3 kỹ thuật giêmsa, paracheck, phản ứng chuỗi polymerase chain reaction phát hiện ký sinh trùng sốt rét tại xã Daksong tỉnh Gia Lai tháng 6 năm 2002
Tóm tắt
Sử dụng đồng thời 3 kỹ thuật Giêmsa(G), Paracheck (P) và Polimerase chain reaction (PCR) cùng xác định P.falciparum, trên đối tượng trẻ em dưới 10 tuổi bị sốt rét P.falciparum sau 14 ngày điều trị thuốc sốt rét và đồng bào dân tộc Bana, tại xã Daksong huyện Krongchro tỉnh Gia Lai, tháng 6/2002. Kết quả so với kỹ thuật G, P có độ nhạy là 91,37% độ đặc hiệu là 86,1% so với kỹ thuật PCR, P có độ nhạy là 77,3% độ đặc hiệu 97,7% kỹ thuật G có độ nhạy 77,3% độ đặc hiệu 100%. Kỹ thuật PCR phát hiện được 41,6% số mẫu có KSTSR trong các mẫu nghiên cứu. Kỹ thuật PCR đã phát hiện 3 mẫu có P.falciparum trong 25 và 20 mẫu mà kỹ thuật G và P có kết quả âm tính ở ngày thứ 14 của bệnh nhân sau khi điều trị Fansidar hoặc artessunate.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn