Một số dẫn liệu về sinh thái muỗi Culex tritaeniorhynchus - trung gian truyền bệnh viêm não Nhật Bản tại một xã có lưu hành bệnh
Tóm tắt
Mục đích: nghiên cứu sinh thái, tập tính của muỗi Culex tritacniorhynchus (trung gian truyền bệnh viên não Nhật Bản) tại 1 xã có lưu hành bệnh. Thời gian và địa điểm: từ tháng 1/12/1992 tại xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Tây. 2 thôn được chọn làm điểm nghiên cứu là Yên Nội và Đồng Lư. Phương pháp: điều tra muỗi và bọ gậy 2 lần/tháng, điều tra muỗi ban ngày và ban đêm ở trong nhà, chuồng trâu bò và chuồng lợn bằng ống hút muỗi. Bẫy đèn treo trong nhà và trước cửa chuồng gia súc suốt đêm (từ 19 giờ đến 6 giờ sáng). Điều tra bọ gậy ở ven các ruộng lúa, mương dẫn nước, rãnh, vũng, ao. Mồi người trực tiếp ở trong và ngoài nhà (quí/lần) suốt đêm. Kết quả: thành phần loài muỗi Culicidae tại xã Đồng Quang gồm 22 loài thuộc 6 giống, trong đó giống Anopheles gặp 4 loài, Aedes 3 loài, Armigeres 2 loài, Culex 10 loài, Facalbia 1 loài và Mansonia 2 loài. Muỗi Culex tritacniorhynchus phát triển chủ yếu vào mùa nóng (từ tháng 4-9); muỗi trú ẩn chủ yếu ngoài nhà, mật độ muỗi ở chuồng gia súc cao hơn ở trong nhà. Muỗi Culex tritacniorhynchus sinh sản chủ yếu ở ruộng lúa; mật độ bọ gậy phụ thuộc rất lớn vào khí hậu, chế độ canh tác và số lượng động vật thủy sinh. Tại vùng lưu hành bệnh viên não Nhật Bản, tình hình dịch tễ của bệnh phụ thuộc nhiều vào nguồn chứa virus, nhất là đàn lợn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn