Hiệu quả chẩn đoán nhanh sốt rét bằng kỹ thuật Paracheck P.F tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Tóm tắt
Điều tra cắt ngang trên tất cả dân sống trong vùng sốt rét (SR) được thử nghiệm Paracheck Pf (P) và lấy lam máu giọt dày/giọt mỏng để phát hiện ký sinh trùng SR ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. So sánh độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán âm tính và độ chính xác của P test giữa 4 vùng địa lý và giữa 2 vùng SR lưu hành ổn định và không ổn định trong khu vực không thấy có sự khác biệt. Nhưng nếu đánh giá chung thì hiệu lực của test chẩn đoán nhanh P có độ nhạy 95,8%, độ đặc hiệu 98,1%, giá trị dự đoán dương tính 74,3%, giá trị dự đoán âm tính 99,7% và độ chính xác 97,9%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn