Hiệu lực của artemether 300mg dạng thuốc bột để pha hỗn dịch (ERAPAS) do Việt Nam sản xuất điều trị sốt rét P.Falciparum chưa biến chứng
Tóm tắt
Thử nghiệm lâm sàng được triển khai tại Trạm y tế xã ở 2 tỉnh Quảng Trị và Ninh Thuận, từ tháng 6-12/2003. Phân tích tái phát, tái nhiễm được thực hiện tại phòng thí nghiệm của Viện Sốt rét-KST-CT TƯ. Hiệu lực của Erapas được đánh giá trên BN sốt rét P.falciparum chưa biến chứng, phác đồ điều trị 5 ngày (4mg/kg/ngày thứ nhất và 2mg/kg mỗi ngày của 4 ngày sau). Có 109 BN được chọn vào nhóm điều trị Erapas. trong đó 102 BN theo dõi hoàn thành đến ngày 28. Phân tích PCR mẫu máu của 2 BN xuất hiện KST trở lại tại ngày 21, kết quả cho thấy cả 2 trường hợp là do tái nhiễm P.falciparum. Thời gian cắt sốt trung bình (phạm vi) là 1,3 (1-2) ngày. Thời gian sạch KST trung bình (phạm vi) là 1,7 (1-3) ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ điều trị khỏi tính đến ngày 28 là 100%. Erapas có hiệu lực cao điều trị sốt rét P.falciparum chưa biến chứng và được cộng đồng chấp nhận cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn