Đánh giá hiệu quả chẩn đoán nhanh bằng test Paracheck - Pf tại tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt
Đánh giá hiệu quả chẩn đoán nhanh bằng test Paracheck-Pf được tiến hành tại các tuyến bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện và tại các xã của tỉnh Ninh Thuận, từ tháng 7/2002 - 3/2003. Kết quả cho thấy: tỷ lệ (+) của Paracheck-Pf là 19,5% so với tỷ lệ P.falciparum(+) trên lam là 7,7% tại tuyến bệnh viện tỉnh. Tỷ lệ (+) của Paracheck-Pf là 19,2% so với tỷ lệ P.falciparum(+) trên lam xét nghiệm là 14,6% ở bệnh viện huyện. Tỷ lệ (+) của Paracheck-Pf là 13,6% so với tỷ lệ ký sinh trùng trên lam xét nghiệm là 14,2% ở y tế xã. Paracheck-Pf có độ nhạy 93,8% và độ đặc hiệu 86,5% ở bệnh viện tỉnh, là 92,8% và 94,1% ở bệnh viện huyện và 90,6% và 99,7% ở điểm điều tra các xã.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn