Công tác xét nghiệm trong chương trình PCSR và một số nhân xét về tình hình xét nghiệm hiện nay
Tóm tắt
Chương trình phòng chống sốt rét Quốc gia đã xây dựng được một hệ thống xét nghiệm từ trung ương đến địa phương. Hệ thống xét nghiệm đã phục vụ nhiều mặt về dịch tễ học, điều trị và nghiên cứu. Bài báo đã đưa ra những mặt còn tồn tại trong công tác xét nghiệm, của cán bộ xét nghiệm. Để khắc phục những tồn tại về mặt kỹ thuật, tác giả đã nhắc lại về kỹ thuật xét nghiệm: cách làm tiêu bản, kỹ thuật soi tiêu bản.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn