Bước đầu kiểm tra chất lượng thuuốc artesunat dạng viên nén và tiêm bằng sắc ký lỏng cao áp
Tóm tắt
Xác định hàm lượng của artemisin (AS) trong viên nén và bột pha tiêm được cải tiến theo phương pháp của Michael Ashton để nâng cao kỹ năng sử dụng kỹ thuật hiện đại trong Labo của Viện Sốt rét -KST-CT Trung ương. Hàm lượng AS trung bình đo được trong viên nén và bột pha tiêm của các mẫu được đo năm 2001 và 2002 đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế qui định. Hàm lượng trung bình là: viên nén đo năm 2001 là 48,09mg/viên và năm 2002 là 48,40mg/viên. Bột pha tiêm đo năm 2001 là 60,50mg/lọ và năm 2003 là 56,09mg/lọ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn