Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: nghiên cứu đánh giá hiệu lực của vectron (Etofenprox) 30 ULV chống muỗi Aedes aegypti ở Bắc Việt Nam
Tóm tắt
Vectron (Etofenprox) 30 ULV do Công ty Hóa chất Mitsui Toatsu Nhật Bản sản xuất, lần đầu được thử nghiệm diệt muỗi Aedes aezypty tại thực địa hẹp ở miền Bắc Việt Nam dưới dạng phun không gian bằng máy ULVA+của hang Micron với liều lượng khác nhau. Kết quả: phun liều 30ga.j/ha, sau 6 tuần, chỉ số muỗi và bọ gậy trở lại bình thường (bằng trước khi phun); phun liều 22,5ga.j/ha sau 4 tuần, chỉ số muỗi và bọ gậy trở lại bình thường; liều 15ga.j/ha sau 2 tuần, chỉ số muỗi và bọ gậy trở lại bình thường. Trong khi đó, phun Malathion 96 ULV liều 475ga.j/ha, sau khi phun 10 tuần, chỉ số muỗi và bọ gậy mới trở lại như trước khi phun.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn