Áp dụng kỹ thuật kháng thể huỳnh quang gián tiếp (IFA test) đánh giá dịch tễ sốt rét huyện Vân Canh
Tóm tắt
Điều tra 3 điểm dân cư tại huyện Vân Canh, Qui Nhơn nhằm xác định mức độ lưu hành sốt rét, đánh giá đáp ứng miễn dịch với sốt rét trong cộng đồng, lượng giá tình hình và đưa ra kế hoạch phòng chống sốt rét thích hợp. Tỷ lệ ký sinh trùng (KST) (+) tại 3 điểm điều tra rất thấp (0,93%) nhưng tỉ lệ có kháng thể chống sốt rét (SR) theo phương pháp kháng thể huỳnh quang gián tiếp (IFA) tương đối cao (65%). Nói chung, các chỉ số bệnh nhân SR, bệnh nhân lách sưng do SR, KST SR quá thấp không phản ánh đúng mức độ lưu hành SR trong vùng. Do vậy, kỹ thuật IFA cho phép nhận định mức độ lưu hành SR tại Vân Canh trước đây khá cao. Tỷ lệ IFA (+) có liên quan thuận với nhóm tuổi và số lần mắc SR.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn