Vai trò của các immunoglobulin trong các bệnh dị ứng
Tóm tắt
Ở đa số các bệnh nhân hen phế quản dị ứng thể atopi và hen phế quản dị ứng nhiễm trùng đều thể hiện sự rối loạn miễn dịch biểu hiện ở sự giảm hoạt tính của limpho T ức chế và sự tăng cường sản xuất IgE. Sự rối loạn miễn dịch ở những bệnh nhân này đòi hỏi phải có sự cân bằng trở lại, muốn vậy cần phải giải quyết từng khâu trong cơ chế bệnh lý. Một trong những biện pháp đó là tạo những loại thuốc mới. Sự biểu hiện rối loạn này có các đặc tính khác biệt giữa bệnh nhân ABA và NABA, điều đó đòi hỏi tiến hành điều trị phân biệt bằng cách sử dụng các chất thuốc điều hòa miễn dịch khác nhau.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn