Đánh giá phản ứng chức năng tiền đình ở người có tuổi
Tóm tắt
Nghiên cứu phản ứng chức năng tiền đình ở 119 người có tuổi (NCT) từ 40-85 tuổi thuộc Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời và 30 người tuổi bình thường (NTBT) khỏe mạnh từ 18-25 tuổi. Nhóm có phản ứng tiền đình bình thường: thử nghiệm quay có biên độ động mắt ở NCT thấp hơn so với NTBT; hình dạng sóng động mắt OKN bình thường ở NCT là những dạng sóng răng cưa đều đặn với hai pha nhanh và chậm rõ ràng, so với NTBT các thống số phản ứng động mắt OKN khác biệt không đáng kể. Nhóm có phản ứng tiền đình bất thường: triệu chứng chóng mặt chiếm 40%; 54,6% NCT bị rối loạn trong các thử nghiệm phát hiện rối loạn tiền đình tự phát; thử nghiệm Babinskiweli có 82,4% người bị rối loạn; thử nghiệm nhiệt lượng ở NTBT và những trường hợp rối loạn chức năng tiền đình ngoại biên thì chỉ số cố định nhãn cầu thấp hơn 35%; thử nghiệm quay dao động có 66% có đường biểu đồ động mắt tiền đình bất thường.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn