Đáng giá hiệu quả của một tuần điều trị kết hợp nexium (esomeprazole) với clarithromycin và amoxicilin trong diệt trừ helicobacter pylori và lành loét tá tràng
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn