Biến đổi mô bệnh học của lách và tuyến ức ở chuột nhắt bị chiếu tia gamma được uống dịch chiết toàn phần rễ cây morinda
Tóm tắt
Đối tượng nghiên cứu gồm chuột nhắt trắng đực chia thành các nhóm: Ao là nhóm chuột bình thường, không chiếu tia; A là nhóm chuột chứng chiếu tia, không điều trị (ĐT) ; B là nhóm nghiệm ĐT sau tổng điều tia; C là nhóm nghiệm ĐT đồng thời với chiếu tia; D là nhóm nghiệm ĐT bắt đầu trước chiếu tia 3 ngày; các nhóm A, B, C, D, được chia thánh 2 nhóm A1, B1, C1, D1 xét nghiệm sau tổng liều tia 3 ngày; A2, B2, C2, D2 xét nghiệm sau tổng liều tia 7 ngày. Chiếu tia gamma liều 94,38R/min trong 6 ngày liền, điều trị morinda liều 250mg/kg thể trọng/ngày trong 9 ngày liên tục và xét nghiệm mô bệnh học trên chuột thực nghiệm. Kết quả: chiếu tia gamma liều 100R/chuột trong 6 ngày liền đã giảm nhiều số lượng tế bào miễn dịch ở các cơ quan lympho như tuyến ức, lách của chuột khi xét nghiệm ở ngày thứ 3, 7 sau chiếu tia. Có sự tăng sinh và tăng biệt hóa của các tế bào miễn dịch và các tế bào có liên quan đến chức năng miễn dịch ở lách và tuyến ức của chuột.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn