Ảnh hưởng invitro của intecleukin II (IL-2) đối với số lượng của các tiểu quần thể điều hòa miễn dịch của lymphocytes
Tóm tắt
Nghiên cứu lymphocyte của 15 người bình thường (18-55 tuổi) và 12 bệnh nhân (BN) hen phế quản (HPQ) cơ địa ở giai đoạn ''trong cơn'' (20-50 tuổi) và 14 BN HPQ ở giai đoạn ''ngoài cơn'' (17-58 tuổi). Phương pháp nghiên cứu: pha 2 nồng độ IL-2 50mE/ml và 500 ME/ml; phương pháp miễn dịch huỳnh quanh trực tiếp, và phương pháp miễn dịch huỳnh quang gián tiếp. Kết quả: dưới ảnh hưởng của interleukin II ở nồng độ 50mE/ml thu được những biến đổi đáng kể của các tiểu quần thể CD4+, CD5+, CD8+ và lympho bào B; ảnh hưởng này chỉ thể hiện trên các lymphocyte của các BN HPQ ''trong cơn'' gây nên sự tăng đáng kể hàm lượng CD8+, lympho B và sự giảm đáng kể của chỉ số điều hòa miễn dịch; sự gia tăng nồng độ IL-2 tới 500mE/ml dẫn tới sự biến đổi lymphocyte ở người khoẻ theo chiều hướng ngược lại.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn