Ảnh hưởng "invitro" của chế phẩm núc nác đối với quần thể và tiểu quần thể trong máu của các bệnh nhân dị ứng của thể atopi
Tóm tắt
Nghiên cứu ảnh hưởng của núc nác ở các nồng độ khác nhau đối với quần thể và tiểu quần thể tế bào limpho trên 25 bệnh nhân dị ứng thể atopi từ 20 đến 58 tuổi. Núc nác có tác dụng điều hòa miễn dịch đối với limphocytes của bệnh nhân dị ứng, làm tăng cao hàm lượng CD8+ - limpho và làm bình thường hóa chỉ số điều hoà miễn dịch CD4/CD8 (T.helper/T. suppressor). Tác dụng này tuỳ thuộc vào liều lượng sử dụng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn