Ảnh hưởng của chế phẩm núc nác đối với sự phát triển của sốc thực nghiệm
Tóm tắt
Thí nghiệm 750 chuột lang có trọng lượng từ 250-300gr, chuột được gây mẫn cảm (MC) 3 lần bằng albumin lòng trắng trứng (ATT) kết tinh với tá chất Freund và được chia thành 5 lô: lô 1 gồm 15 chuột được MC bằng ATT, và không được nhận chế phẩm núc nác; lô 2: 15 chuột được MC bằng ATT trong 21 ngày kể từ khi bắt đầu MC; lô 3: chuột được dùng núc nác 3 lần, mỗi lần cách nhau một tuần kể từ ngày bắt đầu gây MC, liều 7,5 g/kg súc vật; lô 4: dùng núc nác một lần ở 2 liều 5 g/kg chuột, đưa vào ổ bụng một lần trước 4 giờ ở ngày thứ 21 khi tiêm liều quyết định kháng nguyên. Kết quả: ở lô 1 tất cả chuột đều bị sốc điển hình và chết; lô 2 100% chuột thoát chết; lô 3 có 86% chuột vẫn có cơn co thắt phế quản nặng và trung bình, 13,3% chuột ở tình trạng nhẹ, sau 3-8 phút chuột tỉnh lại dần và 100% chuột sống sau khi tiêm liều quyết định kháng nguyên; lô 4 có 80% chuột chết; lô 5 tất cả chuột bị choáng do co thắt phế quản sau 3 -5 phút 100% chuột bị chết.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn