Đánh giá biến chứng trong phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh tại khoa Mắt bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn