Tắc ruột do sỏi mật
Tóm tắt
Từ 1/1998 đến 1/2002 tại BV Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh có 4 trường hợp tắc ruột non do sỏi mật, 2 trường hợp tắc ở hồi tràng và 2 trường hợp tắc ở hỗng tràng. Cơ chế tắc ruột do viêm túi mật, rò mật tiêu hóa và kích thước sỏi mật. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng, tiền sử, chụp bụng không sửa soạn, chụp dạ dày tá tràng có barium, nội soi dạ dày tá tràng, siêu âm bụng. Điều trị: mở ruột non lấy sỏi

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn