Nhận xét khâu thủng ổ loét dạ dày tá tràng qua ngả soi ổ bụng
Tóm tắt
NC tiền cứu 26 bn, so sánh kết quả của 26 bn mổ khâu lỗ thủng qua ngả soi ổ bụng và 26 bn mổ hở trong cùng thời gian từ 9/1995-12/1998. Kết quả khâu thủng qua ngả soi ổ bụng có thời gian mổ dài hơn mổ hở, thời gian có hoạt động ruột sau mổ qua ngả soi ổ bụng sớm hơn nhóm mổ hở. Thời gian ăn uống lại sau mổ giống nhau giữa 2 nhóm. Thời gian nằm viện của mổ nội soi qua ổ bụng ngằn hơn. Từ đó cho thấy phương pháp khâu thủng ổ loét DDTT qua ngả soi ổ bụng có thể thực hiện an toàn và hiệu quả.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn