kết quả bước đầu chẩn đoán và phẫu thuật nối liền bất thường tĩnh mạch phổi tại bệnh viện Trung ương Huế
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn