Chẩn đoán X quang các bệnh lý tuyến vú
Tóm tắt
Nghiên cứu 83 bệnh nhân (BN) có bệnh lý tuyến vú (30 lành tính, 53 ác tính) tại Bệnh viện K Hà Nội từ năm 1992 - 1995; bằng phương pháp chụp Mammography (64 BN), chụp cản quang tuyến vú (19 BN). So sánh chẩn đoán (CĐ) X quang và giải phẫu bệnh: CĐ phù hợp 87,5%, CĐ không phù hợp 12,5% (CĐ dương tính giả 1,2%, CĐ âm tính giả 7,2%), không xác chẩn được bằng chụp x quang 32,5%, với độ nhạy 82,4,6%; độ đặc hiệu 95,5%, giá trị dự báo dương 96,6%, tỷ số đúng 18,1. 2 dấu hiệu X quang có tỷ trọng cao trong chẩn đoán ung thư vú là u có bờ nham nhở, không đều (60,3%) và sự hiện diện của microcalcinat (32%).

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn