Biến chứng vỡ túi phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận (nhân 14 trường hợp gặp tại BV. Bình Dân TP. HCM từ 7/1998 đến 2/2000
Tóm tắt
Tiền cứu 14/115 trường hợp phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận (PĐMCBDĐMT) vỡ tại BV Bình Dân từ 7/1998 đến 2/2000, trong đó 11/20 bn mổ cấp cứu và 5/45 bn không mổ. Các trường hợp mổ đã được chẩn đoán PĐMCBDĐMT trước khi vỡ 63,6%, đường kính túi phồng >/= 5 cm, cao huyết áp 63,3%, bệnh phổi mạn tắc nghẽn 78,6%. 10/11 bn mổ có biến chứng. Tử vong chung 50%, tử vong liên quan đến mổ 36,4% do các nguyên nhân như xuất huyết 27,3%, tim 27,3%, thận 18,2%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn