Bàn về chỉ định xét nghiệm trước mổ
Tóm tắt
Chỉ định xét nghiệm trước mổ bao gồm: X quang ngực, điện tim, xét nghiệm đông máu, xét nghiệm huyết đồ, xét nghiệm miễn dịch huyết học, xét nghiệm sinh hóa máu. Những đề xuất tạm thời: không cho xét nghiệm trước mổ một cách hệ thống cho mọi bệnh nhân. Không có bất cứ một ràng buộc y pháp nào vè xét nghiệm trước ổ. Cho xét nghiệm tùy theo hỏi bệnh, khám trước mổ, dự kiến mổ và gây mê.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn