Áp dụng hệ thống đánh giá nguy cơ phẫu thuật tim của Châu Âu(EUROSCORE) trong phẫu thuật tim hở tại bệnh viện trung ương Huế
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn