3 trường hợp cấp máu cho gan trái: một dạng biến đổi giải phẫu của hệ động mạch gan (thông báo 2 trường hợp)
Tóm tắt
Bài viết thông báo 2 trường hợp có 3 động mạch cấp máu cho gan trái được phát hiện trong quá trình phẫu tích gan tại Bệnh viện Việt Đức. Đây là một trong những biến đổi giải phẫu của hệ động mạch gan. Trong trường hợp 1: về nguyên uỷ, động mạch gan được tách ra từ động mạch thân tạng (phân loại nhóm 1, theo Hiatt). Điều đáng quan tâm và hiếm gặp là động mạch gan tách ra 3 động mạch cho gan trái (động mạch cho hạ phân thùy III, hạ phân thùy II và động mạch cho phân thùy IV) sau đó động mạch đi vào cấp máu cho gan phải. Trường hợp 2: không phải toàn bộ động mạch gan trái được cấp máu bởi động mạch vị trái mà chỉ có động mạch hạ phân thùy II được cấp máu. Động mạch gan phải chạy ngang qua phía trước đường mật ngoài gan, sau đó phân nhánh động mạch túi mật rồi động mạch phân thùy trước, phân thùy sau gan phải. Trường hợp này được xếp vào nhóm 2 trong 10 nhóm phân loại của Michels. Trong trường hợp lấy gan để ghép, nếu gặp biến đổi giải phẫu trên thì cần thực hiện 3 miệng nối động mạch gan để đảm bảo chức năng của gan ghép.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn