Sự thay đổi nồng độ IL-2 và IL-10 trong nước nổi nuôi cấy lympho bào bệnh nhân ung thư vòm họng
Tóm tắt
Để góp phần tìm hiểu sự thay đổi nồng độ một số cytokin ở BN ung thư vòm họng (NPC), các tác giả tiến hành đo IL-2 và IL-10 ở nước nổi nuôi cấy lympho bào của 22 BN NPC giai đoạn II, III, IVa, IVb trước điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội. So sánh với 12 người chứng khoẻ mạnh có tuổi tương đương. Kết quả cho thấy nồng độ IL-2 ở nhóm bệnh giảm có ý nghĩa so với nhóm chứng. Nồng độ IL-10 tăng cao trong nước nổi nuôi cấy lympho bào ở BN NPC giai đoạn IVa có thể xem như một thông số có giá trị, chỉ điểm cho tình trạng chuyển giai đoạn nặng của bệnh, gợi ý cho thày thuốc lâm sàng lựa chọn BN để điều trị tấn công.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn