Nghiên cứu dịch tễ lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở cộng đồng dân cư quận Ðống Ða Và Thanh Xuân - Hà Nội
Tóm tắt
Điều tra dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính qua phỏng vấn 1334 đối tượng dân cư trên 35 tuổi tại 2 quận Đống Đa và Thanh Xuân – Hà Nội với khám lâm sàng và đo chức năng thông khí bằng máy spiro-analyser ST300 cho những người có dấu hiệu hoặc có yếu tố nguy cơ. Kết quả: tỷ lệ viêm phế quản mạn tính đơn thuần chung cho cả 2 giới là 1,7%, ở nam là 2,8%, ở nữ là 0,7%. 97,4% bệnh nhân lần đầu tiên được chẩn đoán BPTNMT. Các bệnh nhân mắc PBTNMT có độ tuổi trung bình là 62,9, tuổi thấp nhất là 47, tuổi cao nhất là 81. 21,1% bệnh nhân ở giai đoạn I, 57,9% bệnh nhân ở giai đoạn II, 5,3% bệnh nhân ở giai đoạn III, 15,7% ở giai đoạn IV. 36,8% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng. 78,9% các bệnh nhân hút thuốc lá với tỷ xuất chênh là 6,42. 47,3% bệnh nhân hút thuốc lá hơn 15 bao/năm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn