Lượng giá kiến thức, thực hành của điều dưỡng theo dõi cung cấp oxygen ảnh hưởng đến bệnh võng mạc trẻ non tháng tại khoa Hồi sức Sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng I - Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn