Kết quả xác định độ nhạy cảm với kháng sinh (MIC) của các chủng Salmonella typhi phân lập ở Đăk Lăk từ 1996-1998
Tóm tắt
Nghiên cứu phân lập S.typhi ở bệnh nhân thương hàm và xác định độ nhạy cảm với kháng sinh (MIC) của các bệnh nhân đã điều trị tại tỉnh Đắc Lắc từ măm 1996-1998 kết qủa các chủng đều nhạy cảm với kháng sinh ở các nồng độ 1microgam/ml với tetaxiclin, Anpixiclin, Nalidixic,... đặc biệt đối với 16% chủng được xét nghiệm đề kháng với Cloramphenicol 64microgam/ml đây là sự khác biệt lớn so với các chủng S.typhi phân lập được ở miền Bắc v miền Nam Việt Nam. Ngoài ra còn thấy phân tính đặc tính plasmid cả 50 chủng không mang R-plasmid; 43 chủng mang một plasmid khoảng 70 Md, 7 chủng không mang bất kỳ một plasmid nào.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn