Gây mê thần kinh đùi 3/1 bằng hỗn hợp bupivacaine-adrenalin với thể tích lớn cải thiện tác dụng giảm đau sau mổ vùng đùi và khớp gối
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn