Đánh giá phương pháp xử trí mẫu mô vùng rìa giác mạc thỏ trong nuôi cấy tạo tấm biểu mô giác mô
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn