Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ ung thư dạ dày bằng hỗn hợp bupivacaine-fentanyl qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ K dạ dày và tác dụng không mong muốn của phương pháp giảm đau do bệnh nhân tự điều khiển qua catheter ngoài màng cứng (PCEA). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, tiến cứu trên 30 bệnh nhân phẫu thuật K dạ dày. Đặt catheter ngoài màng cứng trước mổ tại khe liên đốt D7 - D9. Giảm đau sau mổ bằng hỗn hợp bupivacain 0,125% + fentany l2ìg/ml: 2ml/lần bấm; thời gian khoá 10 phút; duy trì 2 ml/giờ. Theo dõi VAS lúc bn nghỉ và ho; tác dụng phụ trong 48 giờ. Kết quả: Sau 15 phút VAS giảm từ 6,4 ± 1,4 xuống 2,6 ± 0,7; p < 0,01. 90% đạt giảm đau tốt (VAS < 2,5) sau 1 giờ; 100% đạt giảm đau tốt từ giờ thứ 8 cả khi nghỉ lẫn ho. 13,3% bí tiểu nhẹ, 3,3% buồn nôn và 3,3% ngứa. Không có biến chứng nhiễm trùng, hô hấp và tuần hoàn. Kết luận: Phương pháp giảm đau PCEA cho phép kiểm soát giảm đau sớm và hiệu quả cả khi bệnh nhân nghỉ và ho; Tác dụng không mong muốn ít gặp và nhẹ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn