Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm tai giữa mạn có tổn thương xương con
Tóm tắt
Nghiên cứu 60 bệnh nhân viêm tai giữa mạn có tổn thương xương con tại Viện tai mũi họng từ 6/2000 đến 8/2001. Lứa tuổi 16-45 chiếm 73%. Thời gian chảy mủ tai trung bình 14,97 +/- 7,92 năm. Đặc điểm viêm tai mạn không nguy hiểm: 63,6% mủ có mùi hôi hoặc không mùi; lỗ thủng thường ở trung tâm hoặc góc dưới; 70% bờ lỗ thủng không sát xương; 70% trên X quang gặp giảm thông bào trên phim Schuller; 90% có tổn thương ngành xuống xương đe. Đặc điểm viêm tai nguy hiểm: 76,9% mủ có mùi thối, 20% mủ có mùi thối khẳn; 57,5% lỗ thủng ở phần lớn hoặc toàn bộ màng căng, màng chùng 30%; 72,5% bờ lỗ thủng sát xương. 100% gặp hình ảnh xương chũm đặc ngà trên phim Schuller, ổ tiêu xương 23,3%; 72,5% tổn thương xương con thường gặp 2 hoặc 3 xương.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn