Bước đầu nhận xét hình ảnh điện di protein niệu trên một số bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát người lớn
Tóm tắt
Nghiên cứu điện di protein niệu trên 8 bn hội chứng thận hư nguyên phát (HCTHNP) người lớn (5 nam, 3 nữ), so sánh kết quả với một số xét nghiệm thường quy khác, với tổn thương mô bệnh học và kết quả của điều trị corticoid đơn thuần. Kết quả cho thấy: ở bn laser HCTHNP, không phải luôn luôn có sự tương ứng giữa tổn thương tối thiểu cầu thận trên mô bệnh học và protein niệu chọn lọc trên hình ảnh điện di. Sự đáp ứng với điều trị có thể gặp ở bn có protein niệu chọn lọc và một số có protein niệu không chọn lọc. Tất cả các bn nghiên cứu có tổn thương tối thiểu cầu thận đều đáp ứng hoàn toàn với liệu pháp corticoid đơn thuần theo phác đồ điều trị thường quy.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn