Biến đổi động học của một số chỉ tiêu sinh học trên chuột nhắt trắng bị nhiễm khuẩn thực nghiệm dưới tác dụng của chiếu laser heli-neon
Tóm tắt
Nghiên cứu những biến đổi một số chỉ tiêu sinh học dưới tác dụng của Laser He-Ne trên chuột gây nhiễm khuẩn thấy: chiếu Laser He-Ne bắt đầu có hiệu quả tốt sau 3 ngày chiếu; đạt hiệu quả tốt nhất sau 5-10 ngày chiếu; có tác dụng điều chỉnh các chỉ tiêu sinh học về bình thường sớm trên những chuột được gây nhiễm khuẩn thực nghiệm; không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các chỉ tiêu sinh học tại các thời điểm nghiên cứu giữa chuột nhiễm khuẩn được điều trị bằng kháng sinh với chuột nhiễm khuẩn được chiếu Laser He-Ne.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn