Biến đổi cấu trúc vạt da lưng chuột nhắt trắng bị nhễm khuẩn thực nghiệm dưới tác dụng của chiếu laser heli-neon
Tóm tắt
Động vật thí nghiệm gồm 250 chuột nhắt trắng đực, 7 tuần tuổi; chia làm 4 lô: lô 1 gồm 60 chuột bình thường không được gây nhiễm khuẩn, lô 2 gồm 63 chuột được gây nhiễm khuẩn và không được điều trị, lô 3 gồm 63 chuột được gây nhiễm khuẩn và được điều trị bằng vancocin, lô 4 gồm 64 chuột được gây nhiễm khuẩn sau đó được chiếu laser He-Ne. Laser He-Ne có tác dụng kích thích sự tăng sinh tế bào mô vạt da: thúc đẩy quá trình tạo mô hạt, kích thích sự tăng sinh các mô liên kết làm cho quá trình liền sẹo diễn ra sớm và nhanh. Tác dụng của laser He-Ne lên cấu trúc vạt da lưng chuột bắt đầu có hiệu quả tốt sau 3 ngày chiếu và đạt hiệu quả tốt nhất sau 7-10 ngày chiếu.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn