Ảnh hưởng của điện châm huyệt nội quan lên một chỉ số về huyết học
Tóm tắt
Nghiên cứu ngẫu nhiên 30 nam sinh viên khỏe mạnh, từ 19-24 tuổi tại 3 thời điểm: trước châm, sau châm 30 phút, sau một đợt châm 8 ngày. Chọn 16 trong 30 người trên làm nhóm chứng để châm ngoài huyệt. Kết quả: điện châm huyệt Nội quan làm tăng số lượng hồng cầu, hồng cầu lưới và hemoglobin; làm giảm số lượng tiểu cầu một cách rõ rệt sau 30 phút và sau một liệu trình châm 8 ngày liên tục. Riêng hematocrit sau 8 ngày châm mới tăng lên một cách có ý nghĩa (p<0,05). Khi điện châm ngoài huyệt, các thông số trên không đổi.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn