Ảnh hưởng của can thiệp truyền thông giáo dục sức khoẻ đến kiến thức, thái độ, thực hành của dân về vệ sinh môi trường
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn