Ảnh hưởng của artesunate kết hợp với các thuốc chống sốt rét khác trên hoạt độ một số enzym huyết tương chuột
Tóm tắt
Sự kết hợp artesunate với primaquine làm tăng có ý nghĩa hoạt độ các enzym GOT, GPT, LDH, anpha-HBDH, CK và CK-MB huyết tương chuột so với một mình artesunate; sự kết hợp artesunate với mefloquine cũng làm tăng có ý nghĩa hoạt độ các enzym GOT, GPT, LDH, anpha-HBDH, CK và CK-MB huyết tương so với một mình artesunate. Sự kết hợp artesunate với chloroquine có xu hướng làm giảm hoạt độ các enzym GOT, GPT, LDH, anpha-HBDH, CK và CK-MB huyết tương so với artesunat đơn thuần. Kết quả: sự kết hợp giữa artesunat và primaquine hoặc mefloquin trên sự tổn thương tế bào là hiệp đồng, trong khi sự kết hợp giữa artesunat với chloroquin có xu hướng đối kháng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn