ảnh hưởng của artesunat kết hợp với primaquin hoặc chloroquin trên sự peroxy hoá lipid màng hồng cầu và hoạt độ G6PDH hồng cầu người
Tóm tắt
Nghiên cứu ảnh hưởng của artesunat kết hợp với primaquin hoặc chloroquin trên sự peroxy hoá lipid màng hồng cầu và hoạt độ G6PDH hồng cầu người. Kết quả cho thấy: artesunat ở nồng độ từ 1-10 mM làm tăng quá trình peroxy hoá lipid màng hồng cầu, sự kết hợp artesunat với chloroquin làm giảm quá trình này. artesunat một mình cũng như khi kết hợp với primaquin hoặc chloroquin đều không làm thay đổi hoạt độ G6PDH hồng cầu người

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn